Erakusketa, katalogoa eta on-line edizioaren ideia eta burutzapena:

K6 Kultur Gestioa

Gidoiaren egilea eta dokumentu aukeraketa

K6 Kultur Gestioa

Software egilea

K6 Kultur Gestioa 00000000000000000 TX Multimedia Instalazioak

Irudien iturriak

Zumalakarregi Museoko dokumentazioa zentroa

Edizioa

!goa, 2002ko azaroan

IIdea y realización de la exposición, catálogo y edición on-line:

K6 Gestión Cultural

Realización de guión y selección documental

K6 Gestión Cultural

Realización de Software

hffghfhfhfhfhfghfhfhhK6 Gestión Cultural TX Instalaciones Multimedia

Procedencia de las imágenes

Centro de documentación del Museo Zumalakarregi

Edición

1ª, noviembre 2002

INICIO
CONTENIDOS
CATÁLOGO
FOTOGRAFÍAS
AGRADECIMIENTOS

 

KREDITUAK
HASIERA
EDUKIAK
KATALOGOA
ARGAZKIAK
ESKERRONAK
CRÉDITOS