Ehiza Valentziako Albuferan.

Caza en la Albufera de Valencia.