Daiak gerlariak, buru moztaileak.

Guerreros dayak, cortadores de cabezas.