Esklabutzaren irudiak oraindik ohikoak ziren Afrikan.

Las imágenes del esclavismo aún eran corrientes en África.