Gani lurraldeko biztanleak, Ertafrikan.

Indígenas de Gani, Africa Central.